FISCALITEIT

Directe belastingen: vanaf het opmaken van de personen- en vennootschapsbelasting tot de belastingcontroles.
Indirecte belasting: de periodieke BTW-aangiften met de eventuele BTW-controles.

  • fiscale controles
  • fiscale optimalisaties
  • balansanalyse
  • opstellen van de wettelijke verplichte BTW-aangifte
  • opstellen van de intracommunautaire listing
  • opstellen van de BTW-listing
  • opstellen van de aangifte in de personenbelasting
  • opstellen van de aangifte in de vennootschapsbelasting
  • bijstand inzake fiscale controle
  • ...